Bảo mật hệ thống mạng

Nhu cầu bảo mật thông tin doanh nghiệp (DN) đang trở nên ngày một bức thiết khi các DN ngày càng phụ thuộc vào CNTT trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, những rủi ro về an ninh mạng đang ngày một đa dạng, phức tạp và biến hóa liên tục đang là 1 vấn nạn chung mà tất cả mọi tổ chức tại Việt Nam cần có biện pháp để tự bảo vệ mình.

Ý thức được tầm quan trọng, nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa có quá nhiều rào cản trong việc tiếp cận và đầu tư cơ sở hạ tầng an ninh mạng:

– Không đánh giá được hiện trạng và mức độ rủi ro an ninh mạng của doanh nghiệp mình.
– Không có đội ngũ chuyên biệt để triển khai, quản lý các dự án về An ninh mạng.
– Không biết đầu tư như thế nào, và chi phí bao nhiêu là đủ để doanh nghiệp có nền tảng tương đối về an ninh mạng.
– Không biết đơn vị nào đủ uy tín để xây dựng và triển khai chắc chắn Phương án an ninh mạng hiệu quả vừa tầm nhu cầu.
– Không thật sự ý thức được mức độ rủi ro tiềm tàng cho doanh nghiệp khi xảy ra sự cố về an ninh mạng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

preloader